Điều kiện giao hàng

Mức phí giao hàng được tính theo bảng dưới đây:

Mức tính (không bao gồm thuế)(*)

United States

Canada

Các Quốc Gia khác (**)

< $150

$8.95

$20

$50

$150 – $299.99

FREE

$30

$65

$300 – $499.99

FREE

$35

$80

≥ $500

FREE

$40

$110

Lưu ý:

1)    Giá cước này áp dụng cho thời gian vận chuyển là 5 - 7 Ngày làm việc.

  • Ngoại trừ Alaska và Hawaii là 10 - 15 ngày làm việc.

2)    (*) Mức tính: là tổng giá trị đơn hàng trước thuế

3)    Đối với đơn hàng gửi đi ngoài nước Mỹ: Phí giao hàng theo bảng trên không bao gồm thuế nhập khẩu và các loại phí vận tải nếu có.

4)    (**) Các Quốc Gia khác:

American Samoa

Aruba

Australia

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belize

Bermuda

Bolivia

Bosnia and Herzegovina

British Virgin Islands

Brunei

Cayman Islands

Chile

China

Christmas Islands

Cocos Islands

Colombia

Costa Rica

Djibouti

Dominica

Dominican Republic

Ecuador

Egypt

El Salvador

French Polynesia

Greenland

Grenada

Guam

Guatemala

Honduras

Hong Kong

Iceland

India

Indonesia

Israel

Jamaica

Japan

Kuwait

Lebanon

Malaysia

Marshall Islands

Martinique

Mauritius

Mexico

Micronesia

New Zealand

Nicaragua

Northern Mariana Islands

Oman

Pakistan

Palau

Panama

Papua New Guinea

Paraguay

Peru

Philippines

Puerto Rico

Qatar

Saint Kitts and Nevis

Singapore

South Africa

South Korea

Sri Lanka

Taiwan

Thailand

Trinidad and Tobago

Tunisia

Turkey

Ukraine

United Arab Emirates

Uruguay

US Minor Outlying Islands

US Virgin Islands

Venezuela